İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te belirlenen aşağıda listelenmiş görevlerin iş güvenliği uzmanlarınca yerine getirilmesi;

 • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışma ortamının gözetimi, makine ekipman seçimi, KKD seçimi vb. ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

 • Yıllık iş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının ve yıllık değerlendirme raporunun işyeri hekimi ile birlikte oluşturulması

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulun kurulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi

 • Çalışan ve yöneticilere dair iş güvenliği temel ve detay eğitimlerinin verilmesi

 • Risk analizi ekibi oluşturarak risk analizlerinin yapılması, risk analizi eğitimlerinin verilmesi

 • Acil durum planlamalarının hazırlanması, tatbikatlarının yapılması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere dair gerekli eğitimlerinin verilmesi

 • Onaylı defter(iş güvenliği tespit ve öneri defteri)’in düzenli olarak tutulması

 • Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve takibi

 • İş ekipmanlarının periyodik bakım ve kontrollerinin takip edilmesi

 • İç ortam ve çevre ölçümlerinin takibi

 • İlkyardım eğitimlerinin takibi

 • İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması

 • İşyerlerinde saha gözetimi ve kontrolü

 • Yasal mevzuatın takibi ve bilgilendirilmesi

 • İş kazalarının takibi

 • Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerinin oluşturulması